چهارمین طرح مطالعاتی نوروز
شناسه : 24
1396/12/14

دبیرستان غیر دولتی مهرافرین برای چهارمین بار طرح مطالعات نوروزی را برگزار می کند.

دوران عید فرصتی طلایی برای تقویت نقاط قوت و اموخته ها و جبران نقاط ضعف و نیاموخته هاست. لذا باید این فرصت را مغتنم شمرد و نهایت استفاده را از ان برد. دبیرستان مهرافرین با ایجاد مکانی ارام و منظم و با حضور سرپرستان و دبیران مجرب و توانمند گروه های اموزشی مختلف این فرصت را برای علاقه مندان ایجاد می کند. این طرح ویژه دانش اموزان پیش دانشگاهی و دانش اموزان پایه یازدهم و دهم است.

لیست گروه های اموزشی به شرح ذیل است:

گروه آموزشی ریاضی: اقای احمدی،اقای هاشمی،خانم سجادی، خانم امیرسلیمانی

گروه آموزشی شیمی:خانم خوش سیر،خانم محمد علی زاده

گروه آموزشی فیزیک:خانم بذرافشان

گروه آموزشی زیست: خانم تابنده، دکتر صفری

گروه آموزشی ادبیات: خانم خطی

گروه آموزشی دینی: خانم نعمتی

 
این طرح از تاریخ 96/12/24 لغایت 97/1/12 از ساعت 7:30 لغایت 9:30  برگزار می گردد

تاریخ و ساعت حضور دبیران جهت رفع اشکال

روز

تاریخ

دبیر- ساعت رفع اشکال صبح

دبیر -ساعت رفع اشکال بعدازظهر

یکشنبه

96/12/27

خانم بذر افشان فیزیک(12-8)

جمع بندی و رفع اشکال پایه یازدهم تجربی

***

پنجشنبه

97/1/2

خانم تابنده-زیست شناسی (12-10)

***

جمعه

97/1/3

***

خانم سجادی-ریاضی(18-16)

شنبه

97/1/4

خانم بذر افشان فیزیک(14-8)

جمع بندی و رفع اشکال پایه یازدهم ریاضی

 

***

خانم امیر سلیمانی- ریاضی(12-10)

یکشنبه

97/1/5

خانم بذر افشان فیزیک(12-8)

جمع بندی و رفع اشکال پایه یازدهم ریاضی

دکتر صفری-زیست شناسی(16-14)

جمع بندی پایه چهارم

دوشنبه

97/1/6

خانم بذر افشان فیزیک(12-8)

جمع بندی و رفع اشکال پایه یازدهم ریاضی

آقای احمدی -ریاضی(12-10)

 

***

 

سه شنبه

97/1/7

 

 

آزمون قلم چی

چهارشنبه

97/1/8

خانم بذر افشان-فیزیک(14-8 )

جمع بندی پایه یازدهم تجربی

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

خانم بذرافشان-فیزیک(16-14 )

رفع اشکال پیش دانشگاهی

 

دکتر صفری-زیست شناسی(12-10)

جمع بندی پایه چهارم

پنجشنبه

97/1/9

خانم بذر افشان-فیزیک( 14-8 )

 ادامه جمع بندی پایه یازدهم

 

***

جمعه

97/1/10

***

خانم محمد علی زاده-شیمی(16-14)

شنبه

97/1/11

خانم خوش سیر-شیمی(12-10)

 (جمع بندی کلیه پایه ها)

 

***

 

   قوانین مربوط به اردوی مطالعاتی نوروزی

 با توکل بر خداوند بزرگ و آرزوی موفقیت و سعادت شما عزیزان، رعایت بند های ذیل جهت ایجاد   

     آرامش شما و رسیدن به نتیجه مطلوب بسیار پسندیده می باشد.

  1. حضور به موقع در جایگاه جهت استفاده از اوقات گرانبهای شما عزیزان
  2. ثبت ساعات حضور در فرم مخصوص

      3-رعایت پوشش مناسب ودر شاًن شما عزیزان در فضای آموزشی

      4-عدم نگهداری گوشی موبایل و هر گونه وسیله ای که ذهن شما عزیزان را مشغول می نماید.

      5- در صورت داشتن گوشی موبایل، آن رابه دفتر مدرسه تحویل دهید.

     6-لطفا در زمان استراحت و حضور در راهروها و فضای حیاط حتما با پوشش کامل و اونیفورم باشید.

     7-توجه به زمان های استراحت ضروری می باشد. لطفا بعد از زمان تعیین شده سریعا به جایگاه خود بروید.

     8-در صورت نیاز به گرم کردن ناهار از قبل با مسئول مربوطه هماهنگی نمایید.

     9-در صورت عدم حضور به هر دلیل احتمالی حتما به مدرسه اطلاع دهید.

    10-هرگونه نظر پیشنهادی و اصلاحی را به مسئول محترم مربوطه انتقال دهید.

دعای خیر ما در راستای آرزوی شماست

جهت ثبت نام و اطلاعات بیشتر با شماره7 -32302946 تماس حاصل فرمائید.