به نام خداوند مهرآفرین

  به منظور خدمت در عرصه تعلیم و تربیت و در راستای ارتقای سطح دانش فرزندان ایران زمین،این دبیرستان با شعار

ایمان به توانایی ها = موفقیت   

در سال 1389شروع به کار نموده است. اهداف مبین ما تربیت مدیران،کارشناسان و متخصصان دلسوزودوستدار میهن می باشد. بدین رو مدیریت و کادر دبیرستان غیر دولتی مهرآفرین تلاش می نمایند تا در مسیر هدایت دانش آموزان فرهیخته که ارزشمندترین سرمایه کشور عزیزمان هستند بستری مناسب جهت بهبود کیفیت و ارتقای آموزشی و تربیتی فرزندان مان فراهم آورند. چرا که ما معتقدیم اگر بستر آماده باشد و اراده ی ما تقویت    گردد،انسان به هر چیزی که هدفگذاری نماید خواهد رسید.      

    درخت تو گر بار دانش بگیرد                        به زیر آوری چرخ نیلوفری را   

ما اعتقاد داریم موفقیت از آن کسانی است که هرگز ناامید نمی شوند و دست از تلاش برنمی دارند.  این امر مهم،    شجاعت و شهامت می خواهد که این از خصوصیات بارز فرزندان عزیزمان است.   از خدای جهان آفرین استدعا داریم که ما را در رسیدن به این اهداف متعالی یاری و موفق نماید.  

حورا عسکری نژاد