تاریخ امتحانات جامع دانش اموزان پایه چهارم
شناسه : 21
1396/03/25

تاریخ امتحانات جامع دانش اموزان پایه چهارم تجربی و ریاضی به شرح ذیل است:

تاریخ

ازمون (چهارم تجربی)

96/3/31

ازمون جامع (کل سوم)

دروس: ریاضی – فیزیک – شیمی – زیست - دین و زندگی - زبان خارجه

96/4/28

پیش (ازموخته ها) + سوم + زیست دوم

96/5/28

پیش (ازموخته ها) + سوم + زیست دوم

 
بودجه بندی دروس پایه سوم و دوم در ازمون های 96/4/28 و 96/5/28 اعلام خواهد شد.
 
 

تاریخ

ازمون (چهارم ریاضی)

96/3/31

ازمون جامع (کل سوم)

دروس:  حسابان – جبر- شیمی- فیزیک- دین و زندگی- زبان خارجه

96/4/28

پیش (ازموخته ها) + سوم+ دوم

96/5/28

پیش (ازموخته ها) +سوم+ دوم

 
بودجه بندی دروس پایه سوم و دوم در ازمون های 96/4/28 و 96/5/28 اعلام خواهد شد.
 
حضور کلیه دانش اموزان در این ازمون ها ضروری می باشد.