اسامی دبیران دبیرستان مهرافرین
شناسه : 23
1396/08/01

 

نام دبیر

 

رشته تدریس

 

مدرک تحصیلی

سایر اموزشگاه های محل تدریس سال جاری

 

سابقه تدریس

احمدی

ریاضی

فوق لیسانس

تیزهوشان

24 سال

هاشمی

ریاضی

فوق لیسانس

تیزهوشان

26 سال

سجادی

ریاضی

فوق لیسانس

شاهد-شفیع زاده

29 سال

امیرسلیمانی

ریاضی

دانشجوی دکترا

تیزهوشان-نمونه دولتی

24 سال

اسدنژاد

ریاضی

فوق لیسانس

شفیع زاده

19 سال

قاسمی

ریاضی

فوق لیسانس

پورنگ

22 سال

مسافری

ریاضی

لیسانس

نیروی ازاد

9 سال

بذرافشان

فیزیک

فوق لیسانس

تیزهوشان-نمونه دولتی

25 سال

رضایی

فیزیک

فوق لیسانس

نیروی ازاد

10 سال

محمودی فر

فیزیک

فوق لیسانس

نیروی ازاد

7 سال

خوش سیر

شیمی

فوق لیسانس

تیزهوشان

21 سال

محمد علی زاده

شیمی

لیسانس

تیزهوشان

26 سال

نوروزیان

شیمی

فوق لیسانس

شفیع زاده

26 سال

موسوی

شیمی

لیسانس

نیروی ازاد

19 سال

صمدی

زیست شناسی

لیسانس

با سابقه تیزهوشان

بازنشسته

تابنده

زیست شناسی

دانشجوی دکترا

شفیع زاده

21 سال

صفری

زمین شناسی

فوق لیسانس

تیزهوشان

23 سال

 قائمی

زمین شناسی

لیسانس

نیروی ازاد

5 سال

خطی

ادبیات

لیسانس

با سابقه تیزهوشان

بازنشسته

رحیمیان فر

ادبیات

لیسانس

تیزهوشان

27 سال

وفایی نژاد

ادبیات

فوق لیسانس

شاهد

30 سال

حکاکیان

ادبیات

لیسانس

شفیع زاده

27 سال

عسگردون

ادبیات

لیسانس

صدرا

23 سال

نعمتی

دین و زندگی

فوق لیسانس

تیزهوشان

29 سال

فلاح

دین و زندگی

لیسانس

تیزهوشان

23 سال

عابدی

دین و زندگی

لیسانس

 

بازنشسته

لطفی

عربی

دکتری

تیزهوشان

25 سال

مومن پور

عربی

لیسانس

نیروی ازاد

11سال

صالحیان

زبان انگلیسی

فوق لیسانس

تیزهوشان

27 سال

اسلام دوست

زبان انگلیسی

لیسانس

شفیع زاده

28 سال

اسکندری

زبان انگلیسی

لیسانس

 

بازنشسته

فولادی

تاریخ

فوق لیسانس

نمونه دولتی

23 سال

رحمانی

جغرافیا

لیسانس

 

بازنشسته

جلالی

جامعه و اقتصاد

فوق لیسانس

شاهد

25 سال

سلیمانیان

منطق

لیسانس

تیزهوشان

28 سال

علی محمدی

تربیت بدنی

فوق دیپلم

نیروی ازاد

23 سال

رمضانی

تربیت بدنی

لیسانس

نیروی ازاد

5 سال

حمیدیان

امادگی دفاعی

لیسانس

 

بازنشسته

عسگری نژاد

تفکر و سواد رسانه ای

لیسانس

نیروی ازاد

7 سال

 

مشاورین این مرکز: خانم کبریایی، دکتر صفری