برگزاری کلاسهای المپیاد، تست، تقویتی
شناسه : 22
1396/07/30

به منظور اماده سازی بیشتر دانش اموزان در زمینه های مختلف المپیاد، تست، تقویتی کلاس های زیر برگزار می گردد.

درس

نام دبیر

پایه

زمان کلاس

المپیاد

خانم وفایی نژاد

ادبیات

شنبه ساعت 3.15-2

المپیاد

خانم وفایی نژاد

ادبیات

چهارشنبه ساعت 8-7 صبح

تست فیزیک

خانم بذرافشان

پیش دانشگاهی

شنبه و سه شنبه 8-7 صبح

تست فیزیک

خانم بذرافشان

یازدهم

چهارشنبه و پنج شنبه ساعت 8-7 صبح

تست شیمی

خانم محمدعلی زاده

پیش دانشگاهی

پنج شنبه ساعت 11-8

تست هندسه

اقای هاشمی

پیش دانشگاهی

سه شنبه ساعت 8-7 صبح

زیست (تغییر رشته ای)

خانم تابنده

دهم

پنج شنبه ساعت 12.15-11

زیست (تغییر رشته ای)

خانم تابنده

دهم

شنبه ساعت 3.15 -2

تست زیست

اقای صفری

پیش دانشگاهی

فوق برنامه

تست زیست

اقای صفری

یازدهم

فوق برنامه

تقویتی شیمی

خانم موسوی

دهم

 

تقویتی فیزیک

خانم زارع تبار

دهم

شنبه ساعت 2-11

تقویتی ریاضی

اقای ابراهیم زاده

دهم

پنج شنبه ساعت 12.15-11