برگزاری کلاس های تابستان
شناسه : 20
1396/03/23

تاریخ شروع کلاس های تابستان از 96/4/17  لغایت  96/6/10 به مدت هشت هفته برای دانش اموزان پایه یازدهم و پیش دانشگاهی از شنبه تا دوشنبه برگزار می شود.