افتخار افرینی دانش اموزان مهرافرین در مسابقات قرآنی
شناسه : 87
1398/01/28

این موفقیت عزیز را به دانش اموزان عزیز و خانواده های گرامیشان تبریک عرض می نماییم.

مدیریت و کارکنان دبیرستان مهرافرین