افتخار افرینی دانش اموزان مهرافرین در مسابقات فرهنگی هنری
شناسه : 86
1398/01/28

 

این موفقیت را به دانش اموزان عزیز و خانواده های گرامیشان تبریک عرض می نماییم.

مدیریت و کارکنان دبیرستان مهرافرین