باز دید دانش اموزان از مراکز مختلف به منظور هفته مشاغل
شناسه : 83
1397/11/30

به مناسبت هفته مشاغل و به منظور اشنایی بیشتر دانش اموزان با رشته های دانشگاهی و شغل های مختلف بازدیدی از دانشگاه نوشیروانی بابل و دانشگاه علوم پزشکی بابل صورت گرفت.

همچنین از افراد موفق شاغل برای راهنمایی و صحبت با دانش اموزان دعوت شد.

برای مشاهده سایر عکس ها به لینک گالری تصاویر مراجعه کنید.