کسب رتبه اول دانش اموزان مهرافرین در مسابقات بسکتبال استان
شناسه : 82
1397/11/13

کسب رتبه اول دانش اموزان مهرافرین، ارمیتا نقمایی و وانیا لحیم چی در مسابقات بسکتبال در سطح استان  و راهیابی این دانش اموزان به مسابقات کشوری را به دانش اموزان عزیز و کوشا، دبیر ورزش محترم خانم علی محمدی و خانواده های عزیز این دانش اموزان تبریک عرض می نماییم.

با ارزوی موفقیت این دانش اموزان در مرحله کشوری مسابقات